eCorVision is gespecialiseerd in een 4-tal expertise gebieden die haar uitermate geschikt maakt om ICT projecten goed te kunnen begeleiden. Doordat eCorVision zich richt op deze peilers is het onafhankelijk, realistisch en volledig gefocust op de doelstellingen van uw organisatie.


Van bewustzijn naar een optimale inrichting, dat is waar eCorVision naar streeft. De mensen in uw organisatie zijn immers degene die de aard en identiteit van uw organisatie bepalen voor nu en in de toekomst. Door uw eigen identiteit te erkennen en te herkennen wordt deze impliciet meegenomen in de inrichting van de ICT organisatie.


Ook kan eCorVision ondersteuning bieden aan ICT bedrijven om te helpen de wensen van uw klanten helder en concreet in kaart te krijgen. Hierdoor zal het ICT project dan met een hogere kwaliteit en met een realistische klant verwachting worden opgeleverd.

Bewustzijn
Bewustzijn is de basis van elke verandering voor een mens of een groep mensen. Inzichten kunnen benoemd worden, gewenste veranderingen kunnen gemotiveerd worden. Maar wat net zo belangrijk is, goede competenties kunnen daardoor bewust behouden worden en niet onbewust afgebroken....


lees meer ...

ICT - Business alignment
Organisaties zijn erg afhankelijk geworden van hun eigen informatie voorziening en die van hun klanten en leveranciers. ICT Business alignment houdt zich bezig met het ontwikkelen en onderhouden van een optimale afstemming tussen de operationele doelstellingen en de inrichting van de informatie voorziening...
lees meer ...

Test engineering
Steeds meer bedrijven zijn zich meer en meer bewust geworden van het feit dat testen een goede methode is om inzicht te krijgen of een ICT toepassing voldoet aan de op voorhand gestelde eisen en verwachtingen...
lees meer ...

Kwaliteitsmanagement
De peilers van kwaliteitsmanagement zijn terug te voeren op klantgerichtheid, teamwerk, participatie en op continue verbetering. Het is een integraal beheersings- en verbeteringsvraagstuk dat invloed heeft op alle processen in de organisatie...lees meer ...

ICT - BUSINESS ALIGNMENTOver_Business.htmlshapeimage_8_link_0
KWALITEITSMANAGEMENTOver_Kwaliteit.htmlshapeimage_9_link_0
TEST ENGINEERINGOver_Testen.htmlshapeimage_10_link_0
BEWUSTZIJNOver_Bewustzijn.htmlshapeimage_11_link_0
 HOME    DIENSTEN    OVER ONS    WERKEN BIJ    NIEUWS    CONTACTHome.htmlDiensten.htmlWerken_bij.htmlBlog/Blog.htmlContact.htmlshapeimage_13_link_0shapeimage_13_link_1shapeimage_13_link_2shapeimage_13_link_3shapeimage_13_link_4shapeimage_13_link_5
© 2011 - eCorVision BV